Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen. Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen.

Leer Ingrid van Biezen kennen en ontdek de scheurtjes in de democratie

Politieke partijen verliezen de band met hun kiezers. De organisatievorm van gevestigde partijen past niet goed meer bij onze maatschappij en wetgeving kan  kansen voor nieuwe partijvormen beperken.

Lees hier meer over hoogleraar Politicologie Ingrid van Biezen, over verwant onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden en de impact die dat heeft.

Bij ons leer je de wereld kennen

Onderzoek: vertegenwoordigen partijen de samenleving nog wel?

Er is veel kritiek op politici, partijen en de democratie. In veel Europese landen zouden steeds minder kiezers zich vertegenwoordigd voelen door een politieke partij en het vertrouwen in de democratie zou een dieptepunt hebben bereikt. Maar hoe groot is die verwijdering tussen partijen en kiezers precies: hebben we het over een kloof, of vertoont de democratie 'slechts' scheurtjes? Heeft de democratie nog toekomst en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Ingrid van Biezen, hoogleraar Vergelijkende politicologie, richt zich op deze vraagstukken. Om antwoorden te vinden onderzoekt ze de aansluiting tussen partijen en kiezers, en bekijkt ze de manieren waarop politieke partijen zijn georganiseerd. Ook onderzoekt ze de wetgeving waaraan partijen moeten voldoen en waardoor ze worden gestuurd. Eén van haar conclusies liegt er niet om: “We moeten serieus nadenken over een nieuwe vorm van partijen en democratie.”

Hoe groot is de kloof tussen politieke partijen en kiezers?

Elke verkiezing draait om dezelfde vraag. Welke partij spreekt de kiezer het meeste aan en haalt de meeste stemmen binnen? “Al meer dan een eeuw zijn wij gewend aan het feit dat politieke partijen fungeren als intermediair tussen het volk en de overheid”, zegt Ingrid van Biezen. “Maar kunnen partijen de samenleving nog net zo goed vertegenwoordigen als vroeger?” Samen met haar collega's van het Instituut Politieke Wetenschap van Universiteit Leiden onderzoekt Van Biezen de functie van politieke partijen, en bekijkt ze of partijen - in elk geval in hun huidige vorm - nog bestaansrecht hebben. Specifiek bekijkt ze de manier waarop politieke partijen zijn georganiseerd en de invloed die wetgeving uitoefent op zulke organisaties. Zo verwerft ze kennis over de manier waarop landen een evenwichtig politiek landschap kunnen creëren. Ze deelt haar inzichten in de media en geeft advies aan nieuwe, opkomende democratische landen.

Onderzoekslijnen: kiezers, partijen en staat

De band tussen partij en kiezer

Steeds minder kiezers voelen zich vertegenwoordigd door een politieke partij. Ingrid van Biezen legt uit dat dit komt doordat de organisatievorm van partijen niet meer aansluit bij de manier waarop de maatschappij is opgebouwd.

Meer over De band tussen partij en kiezer

Wetten beïnvloeden politieke partijen

Europese landen hebben allemaal hun eigen wettelijke kader waaraan politieke partijen moet voldoen. “Interessant genoeg zijn het ook weer de politieke partijen die deze wetten opstellen.” Ingrid van Biezen onderzoekt dit soort wetten en concludeert dat ze grote invloed hebben op politieke partijen en de ‘smaken’ van partijen waarop kiezers kunnen stemmen.

Meer over Wetten beïnvloeden politieke partijen

De toekomst van de democratie

Zijn er genoeg partijen die aansluiten op de kiezer? Of wordt het tijd voor een andere manier van volksvertegenwoordiging? Ingrid van Biezen blikt vooruit.

Meer over De toekomst van de democratie
‘Traditionele partijvormen hebben hun beste tijd gehad’

Onderwijs: je verhaal goed kunnen presenteren

Ingrid van Biezen geeft les aan bachelor- en masterstudenten. “Politicologie lijkt een wat vage studie: wat leer je nu precies? Ik vind het dan ook heel fijn als het me lukt om een student enthousiast te maken voor politicologische analyse. En als hen dan ook lukt om zelf met die vaardigheden aan de slag te gaan.”

Studenten politicologie leren om hun verhaal of onderzoek goed te verwoorden.

Met een bachelor of master Politicologie op zak kun je in allerlei organisaties aan de slag als adviseur of beleidsmedewerker, van de Europese Unie tot NGO's en ministeries. “Veel studenten komen ook in de media terecht, bijvoorbeeld als verslaggever bij de NOS of redacteur van het NRC. Studenten politicologie zijn erg geschikt voor deze banen omdat we hen leren om hun verhaal of onderzoek goed te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. Dat is een belangrijke vaardigheid. We besteden hieraan in het curriculum dan ook veel aandacht.”

Meer opleidingen op het gebied van politiek en bestuur

Politicologie : Tijdens de studie Politicologie houd je je bezig met maatschappelijke vraagstukken en hun oplossing. Je gaat na hoe problemen rondom bijvoorbeeld criminaliteit, gezondheidszorg, economie en milieu op de politieke agenda komen. Welke individuen, groepen of organisaties krijgen hun zin en welke niet? Welke normen en belangen spelen een rol, en hoe werkt dat? Wie krijgt wat, wanneer en waarom?

Geschiedenis : Duik met de opleiding Geschiedenis in het verleden van de mensheid. Ben je gefascineerd door machtige vorsten die elkaar bevechten? Door het alledaagse leven van de gewone man? Soms peins je over de betekenis van een kleine regel uit een middeleeuws kasboek. Dan weer probeer je grip te krijgen op de impact van slavernij op verschillende samenlevingen. Een nieuw inzicht kan de geschiedenis letterlijk herschrijven!

Bestuurskunde : Onze maatschappij zit vol ingewikkelde vraagstukken. Hoe houden we de zorg en de pensioenen betaalbaar? Wat doen we tegen voetbalrellen? Hoe bestrijden we terrorisme? Als jij graag nadenkt over maatschappelijke problemen en wilt helpen die op te lossen, dan zit je bij Bestuurskunde goed.

Rechten : Het recht beheerst ons dagelijks leven. Er is al sprake van een juridische handeling als je een brood koopt of het beltegoed van je mobiele telefoon opwaardeert. Rechten studeren is meer dan grote juridische zaken, tijdens de studie houd je je ook bezig met dagelijkse zaken.

Meer onderzoekers van politiek en bestuur

 • Petr Kopecký
 • Rudy Andeweg
 • Ruud Koole
 • Joop van Holsteyn
 • Peter Van Aelst
 • Paul Nieuwenburg
 • Jan Erk
 • Maria Spirova
 • Daniela Stockmann
 • Hans Vollaard
 • Fransje Molenaar
 • Honorata Mazepus
 • Wim Voermans
 • Hans-Martien ten Napel
 • Henk te Velde
 • Anchrit Wille
 • Frank de Zwart

Petr Kopecký Hoogleraar Vergelijkende Studie van Politieke Partijen en Partijstelsels

Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van politieke partijen en partijsystemen in moderne democratieën.

Rudy Andeweg Hoogleraar Empirische Politicologie

Publiceert onder meer over kabinetsformaties, besluitvorming in kabinet en parlement, kiesgedrag en bureaucratisering.

Ruud Koole Hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling

Zijn onderzoek richt zich met name op de Nederlandse politiek en op het functioneren van politieke partijen in West-Europa.

Joop van Holsteyn Bijzonder Hoogleraar Kiezersonderzoek

Publiceert met name over verkiezingen en stemgedrag, het referendum in Nederland en extreem-rechts.

Peter Van Aelst Universitair hoofddocent

Heeft wetenschappelijke expertise op het terrein van politieke psychologie en politieke communicatie.

Paul Nieuwenburg Hoogleraar Politieke Filosofie

Richt zich in zijn onderzoek vooral op vraagstukken in de morele psychologie, publieke ethiek, en constitutionele theorie.

Jan Erk Universitair hoofddocent

Zijn onderzoek richt zich op onder meer nationalisme, etnische conflicten, Europese integratie, en religie en secularisatie.

Maria Spirova Universitair hoofddocent

Doet onderzoek naar onder meer politieke partijen, democratische vertegenwoordiging van minderheden en democratiseringsprocessen.

Daniela Stockmann Universitair hoofddocent

Bestudeert Chinese politiek, politieke communicatie, vergelijkende politiek en onderzoeksmethodologie.

Hans Vollaard Universitair docent

Aandachtsvelden in zijn onderzoek zijn onder meer euroscepsis in Nederland en christenen in de (Nederlandse) politiek.

Fransje Molenaar Promovenda

Doet promotieonderzoek naar normen voor politieke partijen in Latijns-Amerikan en de invloed daarvan op het functioneren van die partijen.

Honorata Mazepus Promovenda

Is met name geïnteresseerd in het politieke systeem van de Russisiche Federatie, vanuit vergelijkend perspectief bezien.

Wim Voermans Hoogleraar Staats- en bestuursrecht

In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich op zowel het nationale staatsrecht als het Europese constitutionele recht.

Hans-Martien ten Napel Universitair hoofddocent

Bestudeert onder meer parlementair staatsrecht, politieke grondrechten, godsdienstvrijheid en de verhouding tussen kerk en staat.

Henk te Velde Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis

Doet onderzoek naar de geschiedenis van Nederland, onder meer op de terreinen politieke cultuur, nationale identiteit en politici.

Anchrit Wille Universitair hoofddocent

Verzorgt onderwijs over bestuurlijke aansprakelijk-heid, politiek-bestuurlijke verhoudingen, beleidsevaluatie en het opzetten van onderzoek.

Frank de Zwart Universitair docent

Bestudeert onder andere politiek en bureaucratie in India, statenvorming, corruptie, en etnische en raciale diversiteit.

Impact: invloed op landbestuur

De wereld van...

In Leiden leer je de wereld kennen. Leidse onderzoekers hebben contact met collega’s over de hele wereld, vaak ook uit andere (aangrenzende) disciplines. Ook Ingrid van Biezen werkt samen met gerenommeerde collega’s uit diverse landen. Op de wereldkaart hieronder staat een aantal mondiale contacten van Ingrid van Biezen (zoom in op de kaart om markers beter van elkaar te onderscheiden).